Kalite Politikamız

Müşterilerimiz için tam ve zamanında istedikleri kalitede ürün ve hizmetleri sağlamayı,

Ürün ve hizmetleri düzenli sağlama kabiliyetini göstererek en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmeyi,

Faaliyetlerimiz sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile tehlikeleri izlemek ve bunları en aza indirmek için çalışmak,

İşlerimizi yaparken çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek,

Doğal Kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,

Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazandırmayı,

Kaynak tasarrufunu , Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,

Çevre boyutları ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmeyi,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi,

Çalışanlarımızın çevre duyarlılığını artırmayı,

Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,

Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,

Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,

Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,

Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,

Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Bizi Seçenler